Thanh, thiếu niên khó tiếp cận thông tin sức khỏe sinh sản

25/09/2014 15:56

Ngày 24/9, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức cuộc đối thoại chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục...

TIN LIÊN QUAN


Nhiều bạn trẻ cho biết đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin tin cậy trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay cũng như những lo lắng về chất lượng dịch vụ liên quan đến sức khỏe sinh sản.


Tại cuộc đối thoại, một số biện pháp tháo gỡ được đưa ra, như đa dạng, tăng chất lượng và thân thiện hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục dành cho thanh, thiếu niên; tăng cường giáo dục kỹ năng sống và giáo dục trong nhà trường, gia đình…

Q.A