Thanh toán tiền sử dụng đất: ngành Thuế làm việc cả Chủ nhật

28/02/2021 06:15

Ngành thuế làm việc cả Chủ nhật để hỗ trợ người dân tới làm thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất trước ngày 1/3.

thanh toán tiền sử dụng đất: ngành thuế làm việc cả chủ nhật

Ngành thuế làm việc cả Chủ nhật để hỗ trợ người dân tới làm thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chiều 27/2 đã có công điện về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 1/3/2016 gửi các Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế nêu rõ, mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất (ngày 28/2/2021) trùng vào ngày Chủ nhật.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 đến thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn bố trí cán bộ, công chức làm việc cả ngày thứ bẩy (27/2/2021) và ngày chủ nhật (28/2/2021) để phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định.

Trước đó, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất quy định, hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Do đó, rất nhiều người dân đã dồn dập làm thủ tục thanh toán tiền sửu dụng đất trong những ngày cuối tháng 2 bởi từ ngày 1/3/2021, số tiền sử dụng đất tính theo giá đất mới sẽ cao hơn.

C.Sơn