Thanh tra Bộ GTVT làm thực chất, không đối phó

26/04/2017 15:16

Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc VN đánh giá công tác thanh tra của Bộ GTVT đi vào thực chất.

Thanh tra Bộ GTVT làm thực chất, không đối phó 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra Bộ GTVT

Sáng nay (26/4), Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ GTVT theo Kế hoạch về giám sát việc công khai kết luận thanh tra. 

Báo cáo Đoàn giám sát, Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà cho biết, trong năm 2016 và Quý I/2017, Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì thực hiện 49 cuộc thanh tra, trong đó có 35 cuộc thanh tra hành chính và 14 cuộc thanh tra chuyên ngành. Thanh tra Bộ cũng ban hành 54 kết luận thanh tra.

Những năm qua, Bộ GTVT, Thanh tra Bộ và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã chủ động xây dựng các quy định nội bộ có liên quan để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật việc công khai kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ GTVT làm thực chất, không đối phó 3

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiến nghị nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đối với nội dung công khai cho phù hợp thực tiễn

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, với số biên chế ít ỏi nhưng Thanh tra Bộ GTVT đã chủ động sắp xếp, thành lập thêm phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Nhờ vậy, hiệu quả công tác thanh tra đã tăng lên được rất nhiều.

Thứ trưởng Đông cũng kiến nghị Đoàn giám sát có ý kiến với các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đối với nội dung công khai cho phù hợp thực tiễn, như quy định cụ thể, chi tiết hơn về các hình thức công khai, đối tượng, nội dung công khai và trình tự, thủ tục công khai đối với các nội dung phức tạp và có tính nhạy cảm cao để phát huy tác dụng.

Cũng theo ông Hà, việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện đúng quy định, dưới nhiều hình thức như: họp công bố kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT, Trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ GTVT và của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; gửi các Kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra và yêu cầu niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác thanh tra của Bộ GTVT, việc ban hành các văn bản nội bộ quy định, hướng dẫn về quy trình thanh tra chuyên ngành, công khai kết luận thanh tra cũng như công bố công khai các kết luận thanh tra trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước, niêm yết kết luận thanh tra tại đơn vị là đối tượng thanh tra.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ hơn các kiến nghị của Bộ GTVT đưa ra tại buổi làm việc, tăng cường hơn nữa việc công khai kết luận thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như xây dựng quy chế công bố các kết luận thanh tra của riêng ngành GTVT trong lúc chờ Thanh tra Chính phủ xây dựng một Thông tư hướng dẫn chung.

Thanh tra Bộ GTVT làm thực chất, không đối phó 4

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà báo cáo kết quả công tác thanh tra

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả làm được của Thanh tra Bộ GTVT. Quy trình thanh tra của Bộ GTVT đã thể hiện rõ sự minh bạch và hiệu quả từ khâu chuẩn bị quyết định thanh tra đến ban hành kết luận thanh tra. Đặc biệt, việc Bộ đã tổ chức được phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đã thể hiện trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo của Bộ trong công tác thanh tra, đồng thời cho thấy việc thanh tra của Bộ là thực chất chứ không phải đối phó.

Về triển khai công tác công khai kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Bộ GTVT đã nỗ lực, chủ động trong ban hành các quy định, hướng dẫn công tác thanh tra, công khai kết luận thanh tra. Bộ GTVT cần tiếp tục nghiên cứu để tăng tỉ lệ công bố kết luận thanh tra trên các hệ thống thông tin điện tử. Trong quá trình xây dựng quy chế công bố các kết luận thanh tra của ngành GTVT, Bộ cần phối hợp với Thanh tra Chính phủ quy định các chế tài bắt buộc các đơn vị phải công bố kết luận thanh tra...

Xem thêm video Ngày đầu tiên xử phạt vi phạm giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua hệ thống camera 

Lê Phong - Ảnh: mt.gov.vn