Thanh tra Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2015

16/03/2015 13:35

Bên cạnh thu hồi tiền, thanh tra Bộ GTVT cũng quyết định cấm đấu thầu các dự án GTVT đối với nhiều đơn vị.

thanh tra bộ gtvt triển khai nhiệm vụ năm 2015
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại hội nghị

Sáng nay (16/3), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra GTVT năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đông biểu dương nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua của lực lượng thanh tra GTVT. Trong đó, công tác thanh tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thanh tra đột xuất cũng được thực hiện, phát hiện nhiều tồn tại để có những chấn chỉnh kịp thời.

Trong năm 2015, Thứ trưởng Đông yêu cầu lực lượng thanh tra GTVT tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; bám sát chủ đề của ngành GTVT, vào cuộc sớm và quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thanh tra trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thuỷ, hàng không, kết cấu hạ tầng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nạn tố cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính...

thanh tra bộ gtvt triển khai nhiệm vụ năm 2015
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác thanh tra Bộ GTVT năm 2015

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà, trong năm 2014, qua công tác thanh tra đã yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng; yêu cầu xuất toán giảm trừ và thu hồi về tài khoản đơn vị hơn 10 tỷ đồng; Quyết định cấm tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT từ 6 tháng đến 2 năm đối với 4 đơn vị do có vi phạm trong quá trình đấu thầu và giám sát chất lượng. Thông báo đến chủ đầu tư lưu ý thận trọng đánh giá năng lực của 13 đơn vị khi tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT.

Đối với công tác bảo đảm ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các dự án vừa thi công vừa khai thác như QL1, QL 14 qua Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang, qua kiểm tra, Thạnh tra Bộ đã cảnh cáo 14 đơn vị, khiển trách 2 đơn vị, phê bình 3 đơn vị và nhắc nhở 5 đơn vị có nhiều sai sót, tồn tại.

Chánh Thanh tra Lê Thanh Hà cũng cho biết, qua kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng tại 35 địa phương, thanh tra Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát tải trọng phương tiện trước mắt và lâu dài; kiến nghị bổ sung sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật cho phú hợp với thực tế... 

Thiện Anh