Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu hậu kiểm xác suất phương tiện vận tải hàng hóa

27/07/2021 11:40

Thanh tra các sở GTVT chủ trì hoặc phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra xác suất phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Thanh tra các sở GTVT và Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tổ chức hậu kiểm xác suất phương tiện vận tải hàng hóa tại các điểm bốc xếp, giao nhận hàng hóa.

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu hậu kiểm xác suất phương tiện vận tải hàng hóa 1

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu thanh tra các sở GTVT chủ trì hoặc phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra xác suất phương tiện vận chuyển hàng hóa tại đầu mối bốc xếp, giao nhận,...

Văn bản do ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Thanh tra Bộ GTVT ký yêu cầu thanh tra các sở GTVT chủ trì hoặc phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra xác suất phương tiện vận chuyển hàng hóa tại đầu mối bốc xếp, giao nhận hàng hóa trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 của người điều khiển phương tiện; tính chính xác về thông tin đã kê khai và thực hiện các nội dung xác nhận trong mã QR code của đơn vị vận tải, phương tiện.

“Trong trường hợp cần thiết, thanh tra các sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai phối hợp với phòng quản lý vận tải sử dụng thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để tổ chức xác minh, xác định hành vi vi phạm về hành trình chạy xe được xác định trong mã QR code”, Thanh tra Bộ GTVT nêu rõ.

Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra xác suất phương tiện vận chuyển hàng hóa trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại cảng biển và cảng, bến thủy nội địa.

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cử người phối hợp với thanh tra các sở GTVT khi tổ chức kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch, các đoàn hoặc tổ hậu kiểm cho phù hợp; báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp tham gia công tác hậu kiểm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao,…

Đình Quang