Thanh tra Chính phủ chọn xác minh kê khai tài sản 30 cán bộ của 7 bộ ngành

27/09/2022 15:59

Thanh tra Chính phủ chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ của 7 bộ ngành, đơn vị trung ương để xác minh tài sản, thu nhập và trung thực trong kê khai.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản ban hành kế hoạch xác minh ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 7 cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ chọn xác minh kê khai tài sản 30 cán bộ của 7 bộ ngành 1

Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Nội dung xác minh là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Cơ quan thanh tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) được giao chủ trì tham mưu, mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị được xác minh dự buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Đồng thời, tham mưu trình ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết để xác minh tài sản, thu nhập.

Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ có 30 cán bộ, công chức được xác minh, gồm: 8 người ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 người ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 người ở Bộ Xây dựng; bốn đơn vị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Hóa chất thì mỗi đơn vị sẽ có 3 người.

Thời gian tiến hành xác minh diễn ra trong tháng 11-12/2022. Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được xác minh phải chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Theo quy định, Thanh tra Chính phủ được phân cấp kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại các cơ quan Chính phủ; người đứng đầu và cấp phó các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập hoặc phê duyệt điều lệ; người đứng đầu và cấp phó cũng như thành viên các cơ cấu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước; và người công tác tại chính cơ quan Thanh tra Chính phủ.

PV