Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

21/09/2017 10:31

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế trong giai đoạn từ năm 2013- 2016.

thanh tra chính phủ công bố quyết định thanh tra bộ y tế

Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế 

Sáng 21/9, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế.

Quyết định thanh tra về trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định tự chủ theo các Nghị định 43 của Chính phủ (quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Nghị định 16 của Chính phủ (quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện chấn thương chỉnh hình).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 13 thành viên, do ông Phan Thăng Long – Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Hai Phó trưởng đoàn gồm ông Trần Quốc Dũng – Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, vụ III, Thanh tra Chính phủ và ông Ngô Đình Long - Thanh tra viên, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3, Vụ III, Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng thanh tra Chính phủ yêu cầu đối tượng thanh tra và thành viên đoàn thanh tra phải thực hiện một số việc. Cụ thể, Bộ Y tế chỉ đạo cấp dưới rà soát các yêu cầu đoàn thanh tra đặt ra cũng như mục đích kế hoạch thanh tra để chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ.  Đồng thời, phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp đoàn thanh tra làm việc, liên hệ các đơn vị trực thuộc.

Qua công tác thanh tra, trong và kết thúc thanh tra, qua thực tiễn lãnh đạo, điều hành, Bộ xem xét nếu còn gì chưa ổn về pháp luật, khó khăn trong quá trình triển khai kiến nghị với đoàn, CP để điều chỉnh. Theo ông Huẩn, đây là thanh tra theo kế hoạch chứ không phải thanh tra đột xuất.

Đối với đoàn thanh tra, ông Huẩn đề nghị trưởng đoàn và thành viên chấp hành nghiêm túc phát ngôn và bảo mật, thực thi các nhiệm vụ của đoàn thanh tra, thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra.

Phó Tổng thanh tra cũng lưu ý, trong quá trình thanh tra phát hiện thêm vấn đề thì báo cáo, yêu cầu bổ sung. “Tài liệu, nội dung trong quá trình thanh tra chỉ có trưởng đoàn phát ngôn và báo cáo lãnh đạo thanh tra. Không phát ngôn khi chưa có yêu cầu của lãnh đạo thanh tra”, ông Huẩn nói. 

thanh tra chính phủ công bố quyết định thanh tra bộ y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận tất cả ý kiến của đoàn thanh tra. “Lãnh đạo Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, rà soát, tập hợp hờ sơ cung cấp đầy đủ cho đoàn. Chúng tôi cung cấp cho đoàn đầu mối để liên lạc và đáp ứng tất cả yêu cầu đoàn đưa ra”, ông Cường nói.

Trao đổi thêm bên lề cuộc làm việc, liên quan đến việc Thủ tướng chỉ đạo thanh tra việc cấp phép cho công ty VN Pharma, một lãnh đạo đoàn thanh tra cho biết, riêng nội dung này, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc thanh tra riêng.

Bảo An