Thanh tra Chính phủ đôn đốc giải quyết vụ người tố cáo sai phạm dự án tỷ đô

09/03/2021 11:35

Thanh tra Chính phủ vừa gửi UBND TP Hà Nội "đốc thúc" giải quyết việc liên quan đến ông Lương Xuân Bình - người tố cáo sai phạm dự án đường sắt.

Thanh tra Chính phủ đôn đốc giải quyết vụ người tố cáo sai phạm dự án tỷ đô 1

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Thanh tra Chính phủ vừa ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội để "đốc thúc" giải quyết vụ việc liên quan đến ông Lương Xuân Bình - người tố cáo hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội và dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Theo văn bản này, ngày 22/12/2020, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2234/TTCP về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra và việc bảo vệ người tố cáo sai phạm tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Đến ngày 18/1/2021, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 204/UBND-SNV để chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tiến hành thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trong tháng 1/2021.

"Tuy nhiên đến nay Thanh tra Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND TP Hà Nội", văn bản cho hay.

Vì thế, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Chính phủ để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đôn đốc giải quyết vụ người tố cáo sai phạm dự án tỷ đô 2

Ông Lương Xuân Bình, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra và bảo vệ người tố cáo sai phạm tại Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB).

Cá nhân được đề nghị bảo vệ là ông Lương Xuân Bình, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB). Ông Bình là người có nhiều năm đi tố cáo các sai phạm ở dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ thấy nhiều nội dung tố cáo của ông Lương Xuân Bình là có cơ sở. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội quan tâm, tổ chức thực hiện các kiến nghị, đặc biệt là chỉ đạo Trưởng ban MRB phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, rà soát, xử lý và giảm trừ hoặc thu hồi đối với các kiến nghị về kinh tế được nêu tại kết luận thanh tra nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát lớn ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, tại thời điểm thanh tra chưa đủ căn cứ để kết luận việc trù dập người tố cáo.

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra thì MRB đã ban hành quyết định điều động viên chức, dẫn đến giảm thu nhập hằng tháng của ông Lương Xuân Bình; quyết định thành lập hội đồng kỷ luật viên chức, thi hành kỷ luật đối với ông có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Bình bị xét vào diện dôi dư với ý định áp dụng quy định về giảm biên chế để loại ông ra khỏi biên chế làm việc tại MRB.

"Qua xem xét các văn bản nói trên của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội do ông Lương Xuân Bình cung cấp cho thấy có dấu hiệu trù dập và loại bỏ người tố cáo", Thanh tra Chính phủ nêu.

Để đảm bảo tốt việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác minh, làm rõ hành vi dấu hiệu trù dập, đồng thời áp dụng các biện pháp đảm bảo quyền lợi của ông Lương Xuân Bình.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cần chỉ đạo trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tạm đình chỉ ngay hiệu lực thi hành các quyết định, văn bản đã nêu ở trên, phục hồi đúng vị trí việc làm của ông Lương Xuân Bình ở thời điểm trước khi ban hành quyết định điều động viên chức. Yêu cầu chi trả đầy đủ các khoản lương, thưởng và thu nhập cho ông, đảm bảo thu nhập và đời sống kinh tế của ông và gia đình.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chấm dứt, không được phép có bất cứ hành vi trù dập, kỳ thị, phân biệt, đối xử bất công đối với ông Lương Xuân Bình.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Bình về các hành vi mang tính trù dập ông như đã nêu ở trên.

Vào cuối tháng 2/2021 trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bình cho biết, sau gần 3 tháng Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra, khẳng định những nội dung tố cáo của ông Lương Xuân Bình, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội là có cơ sở, ông Bình vẫn chưa được bố trí lại vị trí công tác, chưa được phục hồi chức vụ.

Phùng Đô