Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm tại Hà Tĩnh

15/04/2015 19:05

Thanh tra Chính phủ phát hiện tổng số tiền sai phạm là hơn 493 tỷ đồng.

thanh tra chính phủ kết luận sai phạm tại hà tĩnh
Công ty Formosa không thực hiện trách nhiệm kê khai và chưa nộp 136,7 tỷ đồng tiền thuế.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết luận, công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB ở huyện Kỳ Anh có một số khuyết điểm lớn, tiềm ẩn gây thất thoát NSNN và phát sinh khiếu kiện. Trong quản lý đất đai đối với một số dự án khai thác khoáng sản còn một số tồn tại, thiếu sót.

Qua thanh tra cũng phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 493,6 tỷ đồng, trong đó Công ty Formosa không thực hiện trách nhiệm kê khai và chưa nộp 136,7 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên vào NSNN; vi phạm pháp luật về quản lý thuế và thuế tài nguyên. Đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu số tiền này vào NSNN. Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa tính thiếu 53,89 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường so với quy định. Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã thu số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo TTCP, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với Công ty TNHH Gang Thép Hưng nghiệp Formosa tính theo hợp đồng thuê đất thiếu 46,05 tỷ đồng so với tiền thuê đất, thuê mặt nước tính theo giá cho thuê (đất, mặt nước) quy định tại thời điểm bàn giao đất thực tế; UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt, chi trả 32,94 tỷ đồng bồi thường đối với diện tích đất “tranh chấp” cho hộ gia đình, cá nhân; phê duyệt chi trả 15,52 tỷ đồng bồi thường đối với điện tích đất “công ích”, đất do UBND xã quản lý cho các đối tượng (cho cả hộ gia đình, cá nhân) không đúng quy định. 

Hoài Vũ