Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Quản lý Nhà nước về giáo dục ở Cà Mau

13/12/2019 18:28

Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc Quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở Cà Mau, giai đoạn từ năm 2014 – 2019.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin với báo chí về tình tiến độ rà soát, sắp xếp trường, lớp học và giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 13/12, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, UBND các huyện, TP Cà Mau đơn vị, trường học trong địa bàn tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Đoàn thanh tra đề nghị tỉnh Cà Mau cung cấp hồ sơ, tài liệu giai đoạn từ năm 2014 - 2019. Cụ thể: hồ sơ tuyển dụng viên chức các năm, từng kỳ tuyển dụng; hồ sơ, tài liệu tổ chức thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; hồ sơ bổ nhiệm, điều động lãnh đạo quản lý Phòng GD-ĐT; hồ sơ điều động, luân chuyển; hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều đồng bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý; hồ sơ thanh tra lĩnh vực giáo dục của Thanh tra huyện...

Việc Thanh tra nói trên được thực hiện theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác Quản lý Nhà nước về GD&ĐT với nội dung công tác quản lý nhà nước về: sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo của Bộ GD-ĐT; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời, thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục tại 5 Bộ và 12 tỉnh (trong đó, có tỉnh Cà Mau).

G.M