Thanh tra đột xuất dự án Quản lý tài sản đường bộ

23/01/2015 15:04

Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Ban QLDA 3 (Tổng cục Đường bộ VN) làm đại diện chủ đầu tư.

thanh tra đột xuất dự án quản lý tài sản đường bộ
Cầu Tràng Thưa qua Thanh Miện (Hải Dương) vừa được khởi công xây dựng vào ngày 3/1/2015.

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Theo quyết định này, ông Lê Văn Doãn, Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT được giao làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra và các đơn vị được thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bộ trưởng cũng giao Chánh thanh tra Bộ phê duyệt kế hoạch thanh tra và giám sát hoạt động thanh tra.

Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án do Ban QLDA 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư.

VRAMP sẽ đầu tư nâng cấp bảo trì cho 6 quốc lộ với chiều dài khoảng 400 km. Hạng mục xây lắp của dự án được phân thành 16 gói thầu, chủ yếu được đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo quy định của WB.

Ngày 3/1/2015, gói thầu đầu tiên của dự án là nâng cấp cầu Tràng Thưa và Cống Neo trên QL38B qua tỉnh Hải Dương đã được khởi công xây dựng.

 Tiến Mạnh

 

Nguyễn Tiến Mạnh