Thanh tra GTVT kiến nghị giảm thời gian thu phí nhiều dự án BOT

24/12/2016 09:55

Tại Hội nghị tổng kết diễn ra chiều 23/12, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị giảm thời gian thu phí nhiều dự án BOT.

Thanh tra GTVT kiến nghị giảm thời gian thu phí nhiều dự án BOT 1

Dự án nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên được kiến nghị giảm thời gian thu phí

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Bảo Ngọc cho biết, trong năm 2016 Thanh tra Bộ chủ trì triển khai tổng số 53 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó gồm 31 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị xử lý đối với một số dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Xử lý kinh tế tổng số hơn 3.746 tỷ đồng, trong đó giảm trừ giá trị dự án so với giá trị hợp đồng BOT đã ký kết là gần 2.440 tỷ đồng; Tăng doanh thu, giảm trừ chi phí trong phương án tài chính hơn 1.277 tỷ đồng; Thu hồi nộp NSNN 14,513 tỷ đồng (qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 13,356 tỷ đồng, thu hồi về tài khoản Ban QLDA HCM 1,157 tỷ đồng); Yêu cầu tiếp tục rà soát lại để quyết toán 14,965 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hợp đồng BOT cũng được kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn như: Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km678+734 - Km704, Đắk Lắk giảm 3 năm 3 tháng 12 ngày; Dự án tuyến tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An giảm 7 năm 5 tháng; Dự án cải tạo nâng cấp QL2 đoạn Vĩnh Yên - Nội Bài (Km7+880 - Km29+800) giảm 6 năm 9 tháng; Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (Km92+900 ÷ Km98+400) giảm 2 năm 5 tháng; Dự án xây dựng cầu Yên Lệnh, QL38 theo hình thức hợp đồng BOT trong nước giảm 4 năm 3 tháng; Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT giảm 7 năm 10 tháng 4 ngày; Dự án này đã thu phí vượt 2 năm, Bộ GTVT đã có Văn bản yêu cầu Nhà đầu tư dừng thu phí từ ngày 30/11/2016; Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT giảm 3 năm 8 tháng 11 ngày...

Ngoài việc yêu cầu xử lý về tài chính, Thanh tra Bộ GTVTkiến nghị xử lý nhiều biện pháp về hành chính theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại được phát hiện qua kết quả thanh tra.

Thiện Anh