Thanh tra sân golf tại 7 tỉnh, thành phía Bắc

28/05/2015 08:27

Trong năm 2015, bộ TN&MT sẽ thanh tra các sân golf trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Keyword đầu tiên có dấu
Một sân golf tại Hà Nội

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2015, bộ sẽ thành lập đoàn thanh tra các đơn vị đang hoạt động kinh doanh sân golf trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và TP Hà Nội.

Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh sân golf trên địa bàn các tỉnh nêu trên. 

N.Dương