Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá cảng Quy Nhơn

13/03/2017 19:30

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hoá cảng Quy Nhơn 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/7.

Được biết, Cảng Quy Nhơn là một trong những cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1) của nhóm cảng biển Nam Trung bộ với hệ thống 20.960 kho, 12.000 m2 bãi, 48.000 m2 bãi chứa container, trên 306.568 m2 mặt bằng; 6 cầu tàu với tổng chiều dài 824 m, hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ hiện đại có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu 50.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng 24/24h. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2015 là 7,5 triệu tấn.

Xem thêm Video:

Anh Thư