Thanh tra TP.HCM phát hiện sai phạm kinh tế hơn 700 tỷ đồng

Quang Phương
Quang Phương
19/01/2022 16:59

Năm 2021, ngành Thanh tra TP.HCM đã triển khai 5.932 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 700 tỷ đồng, hơn 16.580m2 đất.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra TP.HCM tổ chức chiều 19/1, Chánh thanh tra TP.HCM Đặng Minh Đạt, thông tin: Trong năm 2021, toàn ngành đã triển khai 213 cuộc thanh tra hành chính và 5.719 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 700 tỷ đồng, hơn 16.580m2 đất.

Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 685 tỷ đồng, hơn 16.580m2 đất. Đã ban hành 5.723 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 42 tỷ đồng; Đã xử lý hành chính 452 tổ chức và 1.379 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 43 vụ.

Thanh tra TP.HCM phát hiện sai phạm kinh tế hơn 700 tỷ đồng 1

Tháng 12/2021, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng đất tại dự án Trung tâm TM - VP - Khách sạn tại số 1 Công trường Quốc tế. Ảnh: Quang Phương.

Cụ thể Thanh tra TP.HCM thực hiện 19 cuộc thanh tra, trong đó, 5 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang và 14 cuộc thanh tra triển khai trong kỳ, có 11 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 673 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 670 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 10 tổ chức và 10 cá nhân; đã chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, 2 đối tượng.

Thanh tra sở - ngành thực hiện 39 cuộc thanh tra gồm 10 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang và 29 cuộc triển khai trong kỳ. Có 35 cuộc đã ban hành kết luận. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kính tế số tiền 208 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước 168 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác số tiền 40 triệu đồng.

Thanh tra các quận, huyện thực hiện 155 cuộc thanh tra, có 118 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 37 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 26 tỷ đồng, hơn 16.580m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 14 tỷ đồng và hơn 16.580m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 28 tổ chức và 257 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ, 12 đối tượng, đã khởi tố 1 vụ.

Thanh tra TP.HCM cũng cho biết trong năm đã tiến hành 5.719 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 10.760 tổ chức, cá nhân, phát hiện 5.643 tổ chức, cá nhân vi phạm; phát hiện vi phạm về kinh tế số tiến hơn 134 triệu đồng.

Ông Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP.HCM, cho biết: Trong năm 2022 sẽ tiến hành thanh tra theo phương pháp đảm bảo linh hoạt, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

Đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, thu thập tài liệu, hồ sơ có liên quan hoạt động thanh tra, làm cơ sở cho việc đẩy nhanh tiến độ kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với các đoàn thanh tra đã triển khai, nhất là đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Quang Phương