Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM

07/08/2014 07:10

Ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có cuộc họp với lãnh đạo UBND TP HCM để công bố Quyết định số 1642/QĐ-TTCP ngày 17/7/2014 của Thanh tra Chính phủ...

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM 1
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Theo đó, Trưởng đoàn Thanh tra là ông Võ Văn Đồng, Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ và gần 10 thành viên khác. Thời hạn thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định. 


Theo Thanh tra Chính phủ, đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM tính từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/5/2014 và thanh tra trách nhiệm của TPHCM trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...

Ngọc Ánh