Thanh tra Vĩnh Long phát hiện sai phạm tài chính tại hai đơn vị

24/10/2019 18:45

Thanh tra kết luận, tổng số tiền vi phạm, sai phạm xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vĩnh Long hơn 2,1 tỷ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ảnh minh họa

Ngày 24/10, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã có Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính - kế toán của UBND TP Vĩnh Long, đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vĩnh Long thời kỳ 2016 - 2017.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm, sai phạm xảy ra tại đơn vị. Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã quyết toán các quỹ đơn vị đưa số trích lập vào quyết toán mà không đưa số thực chi để quyết toán; thanh toán tiền kiểm kê, kiểm đếm để thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư cao hơn so với quy định; thanh toán nhiều khoản tiền như tiền phụ cấp nước uống và tiền ăn giữa ca cho cán bộ, phụ cấp và khoán điện thoại cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư không đúng đối tượng định; thanh toán tiền họp triển khai, xét duyệt, lập phương án, vận động bồi thường hỗ trợ và tái định cư vượt thực tế.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn sử dụng quỹ phúc lợi hỗ trợ công đoàn cơ sở văn phòng HĐND và UBND TP Vĩnh Long đi tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt, không có thư ngỏ và không đúng đối tượng. Tổng số tiền vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng.

Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vĩnh Long đã thanh toán hỗ trợ tiền xe, xăng và phòng nghỉ cho vận động viên là cộng tác viên không có trong quy chế chi tiêu nội bộ; thanh toán trùng tiền trực và tiền hỗ trợ tập huấn; chi bồi dưỡng cho thành viên trực tiếp và gián tiếp của Đội kiểm tra, không có trong quy định; chi học tập kinh nghiệm tại TP Đà Lạt không đúng nguồn kinh phí, nội dung chi không có trong quy định. Ngoài ra có một số nội dung chứng từ thanh toán chưa đầy đủ.

Thanh tra kết luận, tổng số tiền vi phạm, sai phạm xảy ra tại 2 đơn vị này là hơn 2,1 tỷ đồng. Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 8 cá nhân có liên quan.

Lê An