Một trong những thành tựu mà ông Giang tự hào nhất đó chính là việc đưa Hong Kong trở lại Trung Quốc vào năm 1997 sau 150 năm là thuộc địa của Anh. Trong ảnh, ông Giang Trạch Dân bắt tay với Thái tử Charles trong buổi lễ trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.
Một trong những thành tựu mà ông Giang tự hào nhất đó chính là việc đưa Hong Kong trở lại Trung Quốc vào năm 1997 sau 150 năm là thuộc địa của Anh. Trong ảnh, ông Giang Trạch Dân bắt tay với Thái tử Charles trong buổi lễ trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)