Ông Giang Trạch Dân được đánh giá là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Trung Quốc, kéo dài từ năm 1992 đến 2003. 
Dưới thời ông Giang, Trung Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 và giành được quyền tổ chức Thế Vận hội Mùa hè 2008 tại Bắc Kinh.
Ông Giang Trạch Dân được đánh giá là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Trung Quốc, kéo dài từ năm 1992 đến 2003. Dưới thời ông Giang, Trung Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 và giành được quyền tổ chức Thế Vận hội Mùa hè 2008 tại Bắc Kinh.
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)