Năm 1997, ông Giang đã có chuyến thăm tới Mỹ mang tính bước ngoặt được đánh giá là “phá băng”. Tại đây, khi gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ông đã nói bằng tiếng Anh rằng: “Nhà thơ người Mỹ Longfellow từng viết – “Sao cho mỗi ngày mai chúng ta thấy mình ở xa hơn ngày hôm nay... Hãy hành động, hành động trong hiện tại đang sống"...
Năm 1997, ông Giang đã có chuyến thăm tới Mỹ mang tính bước ngoặt được đánh giá là “phá băng”. Tại đây, khi gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ông đã nói bằng tiếng Anh rằng: “Nhà thơ người Mỹ Longfellow từng viết – “Sao cho mỗi ngày mai chúng ta thấy mình ở xa hơn ngày hôm nay... Hãy hành động, hành động trong hiện tại đang sống"...
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)