Với lời dẫn từ thơ, ông Giang nói tiếp: “Chúng ta nên đi theo xu thế của thời đại, đáp ứng nguyện vọng của người dân, và tiếp tục tiến tới thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng”.
Với lời dẫn từ thơ, ông Giang nói tiếp: “Chúng ta nên đi theo xu thế của thời đại, đáp ứng nguyện vọng của người dân, và tiếp tục tiến tới thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng”.
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)