Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã từ trần vào ngày 30/11 tại Thượng Hải hưởng thọ 96 tuổi. Ông Giang Trạch Dân bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù ông đã được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.
Trong thông cáo về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Tân Hoa Xã ca ngợi ông Giang Trạch Dân là "lãnh đạo nổi bật của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", "sự ra đi của đồng chí Giang Trạch Dân là tổn thất lớn với đảng, quân đội và nhân dân". Tên tuổi của ông Giang đã gắn liền với sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc, thuyết “Ba đại diện” và quản lý quan hệ với Mỹ…
Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã từ trần vào ngày 30/11 tại Thượng Hải hưởng thọ 96 tuổi. Ông Giang Trạch Dân bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù ông đã được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Trong thông cáo về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Tân Hoa Xã ca ngợi ông Giang Trạch Dân là "lãnh đạo nổi bật của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", "sự ra đi của đồng chí Giang Trạch Dân là tổn thất lớn với đảng, quân đội và nhân dân". Tên tuổi của ông Giang đã gắn liền với sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc, thuyết “Ba đại diện” và quản lý quan hệ với Mỹ…
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)