Dưới thời ông Giang Trạch Dân, quan hệ Trung Quốc và đảo Đài Loan rất gay gắt. Bắc Kinh dưới thời ông Giang đã thực hiện rất nhiều cuộc tập trận, phóng tên lửa trong thời gian Đài Loan bầu lãnh đạo đầu tiên vào năm 1996 khiến quan hệ hai bên đi xuống mức tồi tệ trong hơn 1 thập kỷ.
Dưới thời ông Giang Trạch Dân, quan hệ Trung Quốc và đảo Đài Loan rất gay gắt. Bắc Kinh dưới thời ông Giang đã thực hiện rất nhiều cuộc tập trận, phóng tên lửa trong thời gian Đài Loan bầu lãnh đạo đầu tiên vào năm 1996 khiến quan hệ hai bên đi xuống mức tồi tệ trong hơn 1 thập kỷ.
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)