Tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

16/09/2014 13:20

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật xử lý VPHC về công tác cai nghiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ ban hành văn bản...

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật xử lý VPHC về công tác cai nghiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ ban hành văn bản hướng dẫn trước ngày 25/9/2014.

Tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 1
Dạy nghề cho học viên cai nghiện  (ảnh minh họa)

Kết luận tại cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm giao các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ sau:

Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành trong tháng 9/2014 Thông tư liên tịch quy định khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Bộ Y tế ban hành trong tháng 9/2014 hướng dẫn về tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp và hướng dẫn cho các cơ sở y tế có biện pháp tiếp nhận, quản lý, điều trị các đối tượng có dấu hiệu tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp; Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để mở rộng Chương trình điều trị Methadone.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng, trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính về công tác cai nghiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ ban hành văn bản hướng dẫn trước ngày 25/9/2014.

Cụ thể, Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy, chủ trì phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Nghị định 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; Bộ Công an ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10/1/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức ngay các biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em; hướng dẫn các cơ sở thực hiện quản lý đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em và hướng dẫn kỹ năng cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội ở cơ sở theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

Bình Minh