Tháo gỡ vốn đảm bảo tiến độ hai tuyến metro số 1 và số 2 tại TP.HCM

06/09/2021 17:53

Bộ Tài chính thông tin về việc tháo gỡ vốn, đảm bảo tiến độ cho hai tuyến metro số 1 và số 2 tại TP.HCM.

Trước thông tin UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về vốn để đảm bảo tiến độ xây dựng hai tuyến metro số 1 và số 2, Bộ Tài chính chiều 6/9 đã có phản hồi.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, dự án tuyến metro số 1 đang có vướng mắc vì căn cứ quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán phần vốn cấp phát cho Dự án theo tiền Đồng (VNĐ) tại thời điểm phê duyệt Quyết định đầu tư dự án ban đầu, nay lại áp dụng đồng tiền vay là Yên Nhật (JPY) nên có chênh lệch.

tháo gỡ vốn đảm bảo tiến độ hai tuyến metro số 1 và số 2 tại tp.hcm

Một đoạn trên tuyến metro số 1 tại TP.HCM

Liên quan tới vấn đề tỷ lệ cấp phát/ cho vay lại, căn cứ ý kiến đồng thuận của TP.HCM, Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về tỷ lệ cấp phát dự án là 67,5%/ tổng vốn vay theo tổng mức đầu tư ban đầu, phần tổng mức đầu tư tăng thêm áp dụng cơ chế cho vay lại toàn bộ.

“Để thúc đẩy giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND TP.HCM cần thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định số vốn cấp phát cho Dự án phù hợp với cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay khi Dự án được giao kế hoạch vốn cấp phát và có đề nghị rút vốn, Bộ Tài chính sẽ thực hiện rút vốn”, Bộ Tài chính thông tin.

Còn đối với dự án tuyến metro số 2, căn cứ các Quyết định của UBND TP.HCM và các cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt Dự án, Bộ Tài chính đã ký các Hiệp định vay từ các nguồn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), EIB và Ngân hàng Tái thiết đức (KfW) cho Dự án.

“Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của Dự án là rất chậm, phần lớn giá trị vốn vay đã cam kết phải hủy và mới chỉ giải ngân cho chi phí tài chính (khoảng 40,34 triệu USD), chưa giải ngân cho xây lắp, mua sắm thiết bị. Đến nay, toàn bộ các Hiệp định vay tài trợ Dự án đều đã hết hạn giải ngân/đã hủy”, Bộ Tài chính thông tin.

Đối với việc gia hạn thời gian giải ngân Dự án, tại thư ngày 5/8/2021 gửi Bộ Tài chính, KfW chỉ đồng ý gia hạn thời hạn giải ngân của phần vốn viện trợ không hoàn lại (đến ngày 30/12/2026). Còn với phần vốn vay, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được ý kiến đồng thuận của KfW về việc gia hạn và điều chỉnh lịch trả nợ gốc.

Bộ Tài chính đã đề nghị UBND TPHCM cập nhật về tiến độ triển khai Dự án đến thời điểm này; Đồng thời đề xuất ý kiến trao đổi với KfW về trách nhiệm trả phí cam kết đối với phần vốn vay theo quy định của Thỏa thuận vay trong giai đoạn từ khi hết hạn giải ngân vào ngày 30/12/2020 đến khi KfW đồng ý tiếp tục gia hạn thời hạn giải ngân (ở mức 0,25%/năm tính trên số vốn chưa rút) trong trường hợp KfW đồng ý việc gia hạn đối với phần vốn vay.

Sau đó, căn cứ ý kiến trả lời của UBND TP.HCM về nội dung này, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trao đổi với KfW về việc gia hạn thời hạn giải ngân khoản viện trợ và khoản vay.

“Vướng mắc lớn nhất hiện nay là Ban Quản lý dự án và UBND TP.HCM chậm trễ trong việc triển khai Dự án và trả lời các kiến nghị của Nhà tài trợ”, Bộ Tài chính cho biết.

C.Sơn