Tháp đồng hồ Big Ben - biểu tượng của London đã được đổi thành tên gì?

24/05/2022 18:55

Đây một địa danh mang tính biểu tượng ở London, nơi thu hút rất đông khách du lịch hằng năm. Năm 1987, tháp được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

1

Tháp đồng hồ Big Ben – biểu tượng của London hiện nay được đổi thành tên gì?

Quang Tùng