Devils Tower (Tháp Quỷ) là một khối đá có kích thước ngoạn mục, tọa lạc một mình ở phía tây vắc Wyoming, Mỹ.
Devils Tower (Tháp Quỷ) là một khối đá có kích thước ngoạn mục, tọa lạc một mình ở phía tây vắc Wyoming, Mỹ.
Phan Hằng (Theo Adriftaesthetic)