Thất bại đại hội cổ đông, “bão” vẫn quần thảo Eximbank

27/04/2021 13:03

Đại hội cổ đông Eximbank năm 2020 và 2021 liên tiếp trong hai ngày đều kết thúc chóng vánh khi không thể tổ chức được.

thất bại đại hội cổ đông, “bão” vẫn quần thảo eximbank

Đại hội cổ đông Eximbank năm 2020 và 2021 liên tiếp trong hai ngày đều kết thúc chóng vánh khi không thể tổ chức được

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) tổ chức họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham dự hợp lệ cũng không đủ điều kiện tổ chức do chỉ có 61 cổ đông đại diện cho 512.070.324 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự (chiếm tỷ lệ 41,65%), thấp hơn quy định là từ 65%. Do đó ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank không thể tiến hành.

Trong cuộc họp ĐHCĐ 2020 lần thứ 3 hôm qua (26/4), tỷ lệ tham dự lên tới 94,51% nhưng sau đó đa số cổ đông đã không thông qua quy chế và không thể bầu được đoàn chủ tịch điều hành nên đại hội cũng chấm dứt ở bước này.

ĐHCĐ không thành, mâu thuẫn nội bộ tại ngân hàng vẫn đang “nóng” khi các nhóm cổ đông liên tục đề nghị miễn nhiệm các thành viên trong hội đồng quản trị.

Cụ thể, trước khi ĐHCĐ 2020 diễn ra, nhóm cổ đông sở hữu 10,3% cổ phần có quyền biểu quyết do bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên đại diện đã đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng.

Cùng ngày, một nhóm cổ đông khác sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng; Ông Trần Công Cận; Lafelle Limited và Education Management Holdings Limited cũng kiến nghị miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Có 8/9 thành viên bị kiến nghị miễn nhiệm chức danh, chỉ còn ông Nguyễn Quang Thông không bị 2 nhóm cổ đông trên đề nghị miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị Eximbank hiện có 9 thành viên là ông Yasuhiro Saitoh (Chủ tịch), ông Nguyễn Quang Thông (Phó Chủ tịch), ông Lê Minh Quốc (thành viên độc lập), ông Cao Xuân Ninh (thành viên), ông Đặng Anh Mai (thành viên), ông Hoàng Tuấn Khải (thành viên), ông Ngô Thanh Tùng (thành viên), ông Lê Văn Quyết (thành viên) và bà Lương Thị Cẩm Tú (thành viên).

Ngay sau khi ĐHCĐ 2020 thất bại, ngày 26/4 (trước khi ĐHCĐ 2021 diễn ra vào ngày 27/4), Eximbank đã công bố danh sách đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Danh sách này được chấp thuận theo Công văn số 2780/NHNN-TTGSNH ngày 26/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo danh sách, có 4 nhân sự được đề cử gồm bà Lê Hồng Anh, ông Đào Phong Trúc Đại, ông Nguyễn Hiếu và ông Yasuo Takeuchi.

Hiện chưa có thông tin mới về việc ngân hàng này sẽ tổ chức lại ĐHCĐ như thế nào!

C.Sơn