Thay đổi đánh giá chuẩn nghèo

25/07/2014 11:53

Thay vì chỉ xét theo thu nhập như trước đây, một chuẩn nghèo mới đang được xây dựng theo hướng xem xét cả sự thiếu hụt đa chiều về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin... 

Thay vì chỉ xét theo thu nhập như trước đây, một chuẩn nghèo mới đang được xây dựng theo hướng xem xét cả sự thiếu hụt đa chiều về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin...


Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Triển khai xây dựng đề án nghèo đa chiều” do Bộ LĐ,TB&XH vừa tổ chức. Việc tiếp cận đo lường nghèo đa chiều nhằm mục đích đánh giá một cách toàn diện hơn kết quả giảm nghèo của cả nước và làm cơ sở để ban hành các chính sách giảm nghèo phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Theo ông Ngô Trường Thi - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ,TB&XH), việc xác định các chiều thiếu hụt và chỉ số đo lường thiếu hụt được tiến hành dựa trên cơ sở quyền được bảo đảm về an sinh xã hội và các nhu cầu tối thiểu. Việc lựa chọn đúng các chiều và chỉ số sẽ hết sức quan trọng trong việc giám sát sự thay đổi về mức độ tiếp cận các nhu cầu cơ bản qua từng năm.

V.A