Thay đổi về nhân sự HĐND TP Cần Thơ

10/07/2019 17:42

Ông Võ Thành Thống thôi làm đại biểu HĐND TP Cần Thơ do được điều động về làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng hoa cho ông Võ Anh Huy và bà Đặng Thị Anh Đào

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Cần Thơ, chiều 10/7, UBND TP Cần Thơ đã thông qua các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019; đặt tên đường... và tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Thành Thống, do ông đã được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ làm thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Cạnh đó, các đại biểu cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Thị Anh Đào do nghỉ hưu từ ngày 1/5.

HĐND TP đã bầu ông Võ Anh Huy, Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP với tỉ lệ phiếu bầu đạt 94%.

Lê An