Thấy gì qua kết quả giám sát thu phí BOT Bắc Bình Định?

05/09/2020 16:45

Tổng cục Đường bộ VN công bố kết quả kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí đối với dự án BOT Bắc Bình Định.

Thấy gì qua kết quả giám sát thu phí BOT Bắc Bình Định? 1
Trạm thu phí BOT Bắc Bình Định - Ảnh internet

Tổng cục Đường bộ VN vừa có báo cáo Bộ GTVT việc kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Bắc Bình Định tại Km1143+1300 Quốc lộ 1 tỉnh Bình Định thuộc dự án đầu tư công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1125 – Km1152 theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định VN quản lý và khai thác.

Kết quả kiểm tra, giám sát sau 10 ngày (từ 6 giờ 30 phút ngày 16-26/7/2020) cho thấy, số thu phí sử dụng đường bộ đối với vé lượt trong thời gian giám sát là trên 6,1 tỷ đồng. Bình quân đạt trên 612 triệu đồng/ngày.

Số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày giám sát so với số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày cùng kỳ tháng trước đạt hơn 612 triệu đồng/ hơn 565 triệu đồng, tăng tương đương 8.33%.

Số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày giám sát so với số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày liền kề trước ngày giám sát đạt hơn 612 triệu đồng/hơn 585 triệu đồng, giảm tương đương 4,6%.

Số thu bình quân 1 ngày trong 10 ngày giám sát so với số thu bình quân 1 ngày trong 6 tháng liền kề (từ tháng 1/2020 - 6/2020) đạt hơn 612 triệu đồng/hơn 597 triệu đồng, tăng tương đương 2,42%.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ,h ệ thống thu phí không dừng ETC trong thời gian kiểm tra, thỉnh thoảng bị lỗi không đọc được thẻ E-tag.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Công ty CP BOT Bắc Bình Định VN tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT ; chấp hành sự kiểm tra sao lưu dữ liệu của Chi cục Quản ký đường bộ III.2. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu phí của trạm định kỳ, đột xuất theo quy định.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu Công ty TNHH thu phí tự động VETC sớm khắc phục hiện tượng hệ thống thu phí ETC thỉnh thoảng bị lỗi không đọc được thẻ E-tag, đảm bảo công tác thu phí và lưu trữ dữ liệu theo quy định và bổ sung ngay ổ cứng để tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016.

Trần Duy