Thay thế, bổ sung hệ thống ATGT dự án QL1 qua Quảng Trị

28/11/2016 10:23

Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc Gói thầu số 21...

Thay thế, bổ sung hệ thống ATGT dự án QL1 qua Quảng Trị 1

Một đoạn thuộc dự án QL1 qua Quảng Trị vướng mặt bằng

Cụ thể, Gói thầu số 21, bổ sung khoảng 100m rãnh thoát nước dọc từ Km 729+910 - Km 730+010 phía trái tuyến để thay thế rãnh dọc cũ đã bị hư hỏng, đảm bảo thoát nước lòng đường, vỉa hè, tăng cường ổn định kết cấu công trình. Gói thầu số 22, thay thế, bổ sung hệ thống ATGT gồm cọc tiêu, biển báo dọc tuyến qua khu di tích Hiền Lương và thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo đúng yêu cầu quy định QCVN 41:2016 do hệ thống ATGT cũ trong quá trình khai thác đã bị xuống cấp, hư hỏng, không phù hợp theo tiêu chuẩn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình và hoàn thành dự án trước ngày 31/12, Bộ GTVT giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc Ban QLDA6 thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục bổ sung nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ủy quyền.

Xem thêm video:

Đình Quang