Thay thế nhà thầu yếu để đảm bảo tiến độ DA đường sắt đô thị

25/12/2014 06:59

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị...

Thay thế nhà thầu yếu để đảm bảo tiến độ DA đường sắt đô thị 1
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết các tuyến, các ga đường sắt đô thị trên địa bàn theo quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kết nối không gian đô thị. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị theo thứ tự ưu tiên bảo đảm phát huy hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản dự án đường sắt đô thị cần chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; đánh giá, so sánh suất đầu tư giữa các dự án và với các dự án tương tự trên thế giới trước khi phê duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, hạn chế điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tăng cường tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường sắt đô thị; thường xuyên rà soát, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu, không đủ năng lực để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Tiến Minh