Thay thế thiết bị thu phí dự án BOT QL38 Yên Lệnh-Vực Vòng

07/07/2016 16:00

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép thay thế mới hệ thống thiết bị thu phí...

Thay thế thiết bị thu phí dự án BOT QL38 Yên Lệnh-Vực Vòng 1

Trạm thu phí cầu Yên Lệnh

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép thay thế mới hệ thống thiết bị thu phí của Trạm thu phí Yên Lệnh, dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức BOT.  

Theo Bộ GTVT, để đảm bảo vận hành đồng bộ các trạm thu phí trên cả nước, tiến tới đồng bộ hóa công nghệ thu phí không dừng, Bộ GTVT thống nhất chủ trương cho phép thay thế mới hệ thống thiết bị thu phí của Trạm thu phí Yên Lệnh. Nguồn kinh phí để thực hiện được lấy từ kinh phí dự phòng của dự án; Ban QLDA 6, nhà đầu tư kiểm tra, rà soát để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Ban QLDA 6 được yêu cầu chỉ đạo nhà đầu tư và các bên liên quan kiểm tra, rà soát và hoàn thiện lại hồ sơ thiết kế theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và ý kiến thẩm định của Cục QLXD&CLCTGT để đảm bảo thiết kế trạm thu phí tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ GTVT. Đồng thời, Ban QLDA6 chỉ đạo nhà đầu tư, tư vấn tính toán kết cấu trạm thu phí đảm bảo an toàn chịu lực, thiết kế tổ chức thi công đảm bảo an toàn, ổn định công trình và không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Đình Quang