Thẻ bảo hiểm y tế khi nào cần gia hạn?

25/10/2019 09:17

Nhiều người dân có thẻ BHYT còn lúng túng chưa biết thời hạn của thẻ BHYT là bao lâu, đối tượng nào, thời điểm nào cần gia hạn thẻ…

thẻ bảo hiểm y tế khi nào cần gia hạn?
Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng

Những lưu ý về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng:

- Đối với trẻ em dưới 06 tuổi:

+ Nếu sinh trước ngày 30/9: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

+ Nếu sinh sau ngày 30/9: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Đối với học sinh, sinh viên:

Thẻ được cấp hàng năm cho học sinh, sinh viên. Trong đó:

+ Học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

+ Học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

+ Sinh viên năm 1: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

+ Sinh viên năm cuối: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thẻ có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội.

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác mà được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể: Thẻ có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

- Đối với các đối tượng khác: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày đóng tiền BHYT.

Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên thì thẻ thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng với thời hạn 12 tháng.

Ai cần gia hạn thẻ BHYT?

Từ năm 2019, sẽ không in, cấp mới thẻ BHYT, đồng thời, trên thẻ BHYT cũng không còn ghi thời hạn sử dụng của thẻ mà chỉ ghi ngày bắt đầu có giá trị sử dụng.

Tất cả các thông tin về quá trình tham gia cũng như việc đóng, hưởng BHYT sẽ được cập nhật trên thẻ điện tử. Do đó, để biết giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình, người tham gia phải tra cứu trên hệ thống của cơ quan BHYT.

Trường hợp gần đến ngày hết hạn của thẻ, người tham gia BHYT phải làm thủ tục gia hạn thẻ. Nếu người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh nhưng thẻ đã hết hạn sử dụng thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, người tham gia BHYT nên làm thủ tục gia hạn thẻ trước ngày hết hạn.

Việc này chỉ đặt ra với những người tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình, còn với những người tham gia BHYT bắt buộc được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng hay do người sử dụng lao động đóng… thì thời hạn sử dụng của thẻ luôn được đảm bảo, trừ trường hợp người lao động nghỉ việc.

Để gia hạn thẻ, người có thẻ BHYT cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi tham gia để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện theo đúng quy định.

Linh Thùy