Thế lực thù địch dùng Internet bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

20/09/2017 14:12

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm tại Đà Nẵng sáng 20/9.

thế lực thù địch dùng internet bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước
Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Tấn Việt

Chia sẻ với các học viên, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm nhấn mạnh: Báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các nhà báo đã tích cực, nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, thông tin đầy đủ, toàn diện và kịp thời các sự kiện thời sự, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Không những là công cụ tuyên truyền sắc bén của Đảng, báo chí còn là công cụ giám sát xã hội đối với bộ máy Nhà nước, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa mọi tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, giữa nhân dân ta với thế giới bên ngoài”, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Phan Tâm lưu ý, các thế lực thù địch đang lợi dụng Internet để tìm cách tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Cách mạng Việt Nam.

“Các đối tượng này coi internet, mạng xã hội là phương tiện quan trọng để kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước. Đồng thời, tìm mọi cách để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dùng chiêu bài “trao đổi”, “thu nhận” thông tin nhằm đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ”, Thứ trưởng nói.

Với những lý do đó, khóa tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22/9.

Tấn Việt