MU và giá trị của sự ngây thơ

Cách chơi của MU rất hồn nhiên, thiếu chiều sâu và kém ổn định nhưng đang là điểm mạnh của đoàn quân áo đỏ thành Manchester.