“Thêm 1 ngày đêm” ở Cocobay Đà Nẵng

29/01/2017 09:16

Được xem là thành phố đáng sống, vài năm nay Đà Nẵng trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Yên Lam