Thêm 10 nghìn điểm hỗ trợ tài xế nạp tiền thu giá không dừng

28/03/2018 17:32

Sẽ có 10 nghìn điểm giao dịch của MPOS hỗ trợ lái xe nạp tiền vào tài khoản thanh toán thu giá không dừng.

Trần Duy