Thêm 2 trạm thu phí sẽ bị giám sát chặt doanh thu

18/10/2016 15:11

Hai trạm thu phí Bắc Thăng Long–Nội Bài và Trạm thu phí Km 943+875 QL1 sẽ bị giám sát doanh thu trong 10 ngày.

Thêm 2 trạm thu phí sẽ bị giám sát chặt doanh thu 1

Hai trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài và trạm thu phí Km943+875 trên QL1 sẽ bị giám sát chặt doanh thu - (Ảnh internet)

Ngày 17/10, Tổng cục Đường bộ VN có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí trong vòng 10 ngày đối với 2 trạm thu phí là Bắc Thăng Long – Nội Bài do Công ty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 quản lý, khai thác và Trạm thu phí Km 943+875 QL1 do Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác.

Theo đó, trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 20/10/2016 đến ngày 30/10/2016), Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài do Công ty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 quản lý và khai thác; Yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát. Lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; được quyền thay đổi, bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của Cục QLĐB I.

Tổng cục Đường bộ cũng giao ông Trần Văn Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I làm Trưởng Đoàn kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đường bộ I. Công ty cổ phần BOT VIETRANCIMEX 8 có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực Trạm thu phí trong quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Cùng nội dung kiểm tra, giám sát như trên, Tổng cục Đường bộ VN cũng đã có Quyết định Kiểm tra, giám sát công tác thu phí trong 10 ngày (kể từ ngày 25/10/2016 đến ngày 04/11/2016) đối với Trạm thu phí Km 943+875 QL1 (Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 quản lý và khai thác. Tổng cục Đường bộ VN giao ông Bùi Tô Hoài, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ III làm trưởng đoàn và thành lập Đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đường bộ III; Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 02 người)

Trước đó, Tổng cục Đường bộ VN đã kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí đối với trạm thu phí Tân Phú do trên QL20, trạm thu phí cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì), trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, các tạm thu phí trên QL5 VÀ QL18.

Trần Duy