Thêm 270 đường ngang có cảnh báo tự động được đưa vào khai thác

07/07/2020 17:30

Tổng công ty Đường sắt VN đưa vào khai thác 270 đường ngang mới được nâng cấp thành có cảnh báo tự động và người gác.

Tổng công ty Đường sắt VN đưa vào khai thác 270 đường ngang biển báo được nâng cấp thành có cảnh báo tự động và người gác. Ảnh: minh họa

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 đã đưa vào khai thác 270 đường ngang cảnh báo tự động đã được cải tạo, nâng cấp.

270 đường ngang này thuộc dự án cải tạo, nâng cấp 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động và đường ngang có gác, nhằm gia tăng thiết bị cảnh báo, ngăn chặn, đảm bảo ATGT đường sắt cho người và phương tiện qua đường ngang.

Trước đó, năm 2018, Tổng công ty Đường sắt VN đã hoàn thành và đưa vào khai thác 100 đường ngang thuộc dự án này.

Cùng với giải pháp nâng cấp đường ngang, Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về kĩ thuật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn tại các vị trí giao cắt đường bộ - đường sắt.

Đến hết tháng 6/2020, Tổng công ty đã thực hiện thu hẹp được hơn 1.400 trên tổng số hơn 1.990 lối đi tự mở qua đường sắt cần thu hẹp; cắm biển “Chú ý tàu hỏa” tại hơn 3.100 vị trí, xây gồ giảm tốc tại gần 700 vị trí.

TCT Đường sắt VN cũng phối hợp với địa phương tổ chức, cử người cảnh giới tại 364 lối đi tự mở, trong đó 244 điểm do địa phương thực hiện, 120 điểm do các đơn vị đường sắt thực hiện.

Kỳ Nam