Thêm 4 ngân hàng tham gia gói 30 nghìn tỷ

02/05/2015 16:37

Tổng số ngân hàng tham gia chương trình tới nay là 19.

thêm 4 ngân hàng tham gia gói 30 nghìn tỷ
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước vừa bổ sung thêm 4 ngân hàng tham gia vào danh sách các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Các ngân hàng này bao gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

Như vậy, đến nay có tất cả 19 NHTM tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Dù Ngân hàng Nhà nước đã đốc thúc các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân cho gói hỗ trợ này như Báo Giao thông phản ánh trước đó vẫn ở mức thấp dù chương trình chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc.

C.Sơn