Thêm 4 trạm thu giá sẽ bị giám sát chặt doanh thu

31/10/2017 15:45

Tổng cục Đường bộ VN vừa quyết định giám sát doanh thu 10 ngày với 4 trạm thu giá BOT trên QL6, QL1, QL1K.

thêm 4 trạm thu giá sẽ bị giám sát chặt doanh thu

Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Km42+730 QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình - (Ảnh internet)

Tổng cục Đường bộ VN cho biết vừa ra quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu giá đối với trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Km42+730 QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình do Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình quản lý và khai thác; Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Bắc Bình Định Km1148+1300 QL1 do Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định VN quản lý và khai thác và 2 Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm T1 tại Km5+775/QL1K và Trạm T2 tại Km9+600 QL1K tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH BOT QL1K quản lý và khai thác.

Theo đó, trong vòng 10 ngày, các Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu giá và doanh thu thu giá đối với 4 trạm nêu trên. Trạm Km42+730 QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình từ 10/11 - 20/11. Trạm thu giá dịch Bắc Bình Định từ ngày 3/11 - 13/11. Hai trạm T1 và Trạm T2  trên QL1K từ ngày 1/11 - 11/11/2017.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát. Lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; được quyền thay đổi, bổ sung các thành viên trong đoàn kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của các Cục Quản lý đường bộ làm trưởng đoàn giám sát. 

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT nêu trên có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu giá trong quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Trước đó, Tổng cục Đường bộ VN đã kiểm tra, giám sát doanh thu thu giá đối với trạm thu giá Tân Phú (QL20), trạm thu giá cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì), trạm thu giá Pháp Vân – Cầu Giẽ, các trạm thu giá trên QL5 và QL18, trạm Tân Đệ (QL10), trạm Tào Xuyên (QL1), trạm Đông Hà (QL1), trạm Hòa Cầm – Hòa Phước (QL1), trạm cầu Đồng Nai (QL1), trạm Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài, trạm Hà Nội – Bắc Giang (QL1), trạm Biên Hòa – Đồng Nai (QL51) và trạm Tasco (Quảng Bình), trạm Km 1212 QL1 đang được giám sát doanh thu.

Trần Duy