Thêm cơ chế đặc thù GPMB Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

29/10/2014 14:59

Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP Hà Nội thực hiện cơ chế đặc thù trong công tác GPMB của Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thêm cơ chế đặc thù GPMB Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 1
Phối cảnh một dự án trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trước đó, tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Dự án trên được thực hiện cơ chế đặc thù về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường.

Đồng thời, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các cơ chế, chính sách nói trên với các quy định pháp luật mới được ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Đề xuất bổ sung đồng bộ các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tái định cư.

Thực hiện ý kiến kết luận nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã thực hiện rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù trên và một số nội dung mới, như: Phạm vi áp dụng (cả dự án đất dịch vụ, dự án khớp nối hạ tầng); đối tượng hưởng bồi thường, tái định cư; một số chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện GPMB.

Bình Minh