Thêm hai ứng dụng gọi xe được phép thí điểm

08/04/2019 14:29

Hai ứng dụng gọi xe là Go-Viet và FastGo được phép thí điểm kết nối xe hợp đồng cho đến khi Nghị định 86 mới ban hành.

Thêm hai ứng dụng gọi xe được phép thí điểm 1
Ứng dụng Go-Viet và FastGo chỉ được phép thí điểm ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh về việc cho phép hai ứng dụng gọi xe là Go-Viet và FastGo được phép thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách trên địa bàn thành phố.

Bộ GTVT cho biết đã nhận được văn bản của UBND TP Hồ Chí Minh và Sở GTVT thành phố kèm theo hồ sơ đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại công nghệ Go-Viet (ứng dụng GoCar) và Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo), trong đó đề xuất xin được triển khai đề án thí điểm phần mềm ứng dụng GoCar, FastGo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Thời gian đề nghị thực hiện thí điểm đến khi Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách theo quy định tại Quyết định số 24 của Bộ GTVT; Đồng thời tiếp tục thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng một cách có hiệu quả và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh độc quyền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 02/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh và Sở GTVT thành phố", Bộ GTVT cho biết.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở GTVT thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định đảm bảo các yêu cầu về thời gian thực hiện cho đến khi Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, phải thực hiện các chính sách, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định và các nội dung đã đề xuất và cam kết trong đề án thí điểm của Công ty TNHH Thương mại công nghệ Go-Viet, Công ty cổ phần FastGo Việt Nam. Đồng thời, thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật khác có liên quan theo quy định.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài hai ứng dụng nêu trên còn 12 đơn vị khác được tham gia đề án thí điểm kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng theo Quyết định 24 gồm: Công ty CP Be Group (ứng dụng Be), Công ty CP thương mại điện tử Vận Thông (Vato), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber) và Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (V.Car), Công ty CP Vận tải 57 Hà Nội (Thanh Cong Car), Công ty CP Sun Taxi (S.Car), Công ty CP Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (Vic.Car), Công ty CP Hợp tác đầu tư và Phát triển (Home Car), Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Linh Trang (LB.Car), Công ty TNHH Phúc Xuyên (Emddi-Quảng Ninh).

Trần Duy