Thêm một “kênh” huy động vốn đầu tư PPP giao thông

07/06/2019 11:55

Một số quốc gia trên thế giới hiện đã áp dụng thành công mô hình đầu tư PPP, họ huy động được nguồn vốn từ các quỹ BHXH...

Thêm một “kênh” huy động vốn đầu tư PPP giao thông 1
Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ PPP (Bộ GTVT)

Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là rất cần thiết. Việc huy động vốn từ các quỹ BHXH, quỹ tín dụng, tiền nhàn rỗi trong dân… cần được tính đến để đầu tư trực tiếp, hoặc làm vốn “mồi”, sẵn sàng hỗ trợ, đối ứng cho các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Thực tế, một số quốc gia trên thế giới hiện đã áp dụng thành công mô hình đầu tư PPP, họ huy động được nguồn vốn từ các quỹ BHXH, bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí tự nguyện để đầu tư trực tiếp vào hạ tầng hoặc hỗ trợ đầu tư các dự án PPP rất hiệu quả. Tuy nhiên, ở nước ta, hầu như các quỹ này lại sử dụng để gửi ngân hàng, mua cổ phiếu,… chứ chưa được sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng.

Nếu huy động được các nguồn này để thực hiện cho các dự án PPP sẽ rất tốt vì nguồn tiền luôn có sẵn để kịp thời bố trí cho các dự án cấp bách, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Sắp tới, các cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án, giải pháp để huy động và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn huy động từ nguồn nhàn rỗi trong xã hội tham gia vào các dự án PPP.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ PPP (Bộ GTVT)