Thêm một tàu hơn 8.000 tấn vào khai thác nội địa

21/11/2014 17:46

Tin từ CTCP Thương mại và Vận tải biển Đại Tây Dương, hôm nay (21/11), đơn vị này sẽ đưa tàu Phúc Khánh, trọng tải 8.300 tấn vào khai thác tuyến nội địa, đến các cảng biển chính của cả nước. 

Việc đưa tàu Phúc Khánh (10 tuổi) có thiết kế phù hợp với địa hình khai thác của các cảng biển VN vào khai thác là nỗ lực của công ty nhằm góp phần tăng năng lực vận tải biển nội địa của đội tàu trong nước, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Đồng thời thực hiện tái cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm dần vận tải đường bộ, tăng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải.

T.B