Thêm nhiều điều kiện khắt khe khi tuyển dụng thuyền viên nước ngoài

10/06/2019 14:41

Cục Hàng hải VN đề xuất bổ sung nhiều điều kiện khắt khe trong tuyển dụng thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam…

Thêm nhiều điều kiện khắt khe khi tuyển dụng thuyền viên nước ngoài 1
Quy định về số năm kinh nghiệm là điểm đáng chú ý tại dự thảo thông tư quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam vừa được Cục Hàng hải VN hoàn thiện, lấy ý kiến - Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017 của Bộ GTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Quy định về điều kiện chuyên môn của thuyền viên nước ngoài là điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo sửa đổi lần này. Theo đó, thuyền viên ngoại có nguyện vọng làm việc trên tàu biển Việt Nam ngoài việc đảm bảo đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam/cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp sẽ phải đáp ứng thêm điều kiện về số năm kinh nghiệm ở chức danh tương ứng theo hai phương án được Cục Hàng hải VN đề xuất.

Cụ thể, phương án 1, thuyền viên nước ngoài phải có ít nhất 36 tháng đảm nhận chức danh phù hợp với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM).

Phương án 2, thuyền viên phải có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu 500GT trở lên hoặc 36 tháng trên tàu có tổng công xuất máy chính từ 750kW trở lên. Trong đó, có ít nhất 6 tháng đảm nhiệm chức danh phù hợp với GCNKNCM.

Cũng tại dự thảo, Cục Hàng hải VN đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của chủ tàu sử dụng thuyền viên nước ngoài. Trong đó, các chủ tàu bên cạnh việc hướng dẫn thuyền viên làm việc theo đúng hợp đồng phải có trách nhiệm giao cho thuyền trưởng quy định ngôn ngữ làm việc trên tàu. Ngôn ngữ làm việc phải được ghi rõ trong nhật ký tàu và các thông báo trên tàu.

Bên cạnh đó, đối với tàu chạy tuyến nội địa, chủ tàu không được bố trí tổng số thuyền viên nước ngoài quá 1/3 định biên của tàu biển. Thuyền trưởng hoặc đại phó của tàu biển đó phải là công dân Việt Nam.

Nam Khánh