Thêm nhiều tàu du lịch tuyến Bắc – Nam dịp Hè 2016

23/04/2016 14:09

Đường sắt lập thêm nhiều tàu hành trình nhanh tuyến Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao dịp Hè 2016.

thêm nhiều tàu du lịch tuyến bắc – nam dịp hè 2016

Đường sắt tăng 8 đoàn tàu trên đoạn tuyến Hà Nội – Đà Nẵng dịp hè 2016

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, hiện đã lập thêm 8 đoàn tàu nhanh trên tuyến Bắc – Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đi tàu tăng cao của khách du lịch trong dịp Hè 2016.

Các đoàn tàu lập thêm chủ yếu chạy đoạn Hà Nội – Đà Nẵng, bao gồm: đôi tàu SE17/SE18 giữa Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại, đôi tàu QB1/QB2 và đôi tàu QB3/QB4 giữa Hà Nội – Đồng Hới và ngược lại, đôi tàu NA3/NA4 giữa Hà Nội – Vinh và ngược lại.

Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên đoạn tuyến Hà Nội - Vinh, đường sắt lập thêm 3 đoàn tàu. Cụ thể: Tàu NA7 chạy Hà Nội ngày 28/4/2016 lúc 23h20, đến Vinh lúc 6h25, có đón trả khách tại Thanh Hóa. Tàu NA13 chạy Hà Nội ngày 30/4/2016 lúc 1h10, đến Vinh lúc 7h45, có đón trả khách tại ga Thanh Hóa, Chợ Sy. Tàu NA8 chạy Vinh ngày 3/5/016 lúc 22h20, đến Hà Nội lúc 5h50, có đón trả khách tại ga Chợ Sy.

TT