Thêm nhiều tỉnh, thành công bố thưởng Tết Nguyên đán 2019

06/01/2019 10:37

Thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp tại Thừa Thiên- Huế cao nhất 115,6 triệu đồng, Quảng Trị cao nhất 66 triệu đồng…

Thêm nhiều tỉnh, thành công bố thưởng Tết Nguyên đán 2019 1

Theo báo cáo nhanh của Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế, mức thưởng Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp cao nhất là 115,6 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Ảnh minh họa

Ngày 6/1, Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, qua báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2018, thưởng Tết 2019 dựa vào số liệu của 97 doanh nghiệp trên tổng số trên 3.500 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy, đối với thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp FDI cao nhất là 115,6 triệu đồng/người và thấp nhất là 385 nghìn đồng/người. Ở các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất là 99 triệu đồng và thấp nhất là 200 nghìn đồng/người. Ở nhóm các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 7 triệu đồng/người. Ở nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là hơn 5 triệu đồng/người.

Trước đó, Sở LĐTB&XH Quảng Trị cho biết, tháng 12/2018, Sở LĐTB&XH đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, Sở đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trả tiền lương, tiền thưởng.

Về tiền lương trả cho người lao động trong năm 2018, theo kết quả khảo sát 118 doanh nghiệp, tiền lương cao nhất được trả cho người lao động là 70 triệu đồng/người/tháng tại một công ty cổ phần có cổ phần chi phối của Nhà nước; mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 6,5 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 700 nghìn đồng so với năm 2017).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 cho người lao động, trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng, cao nhất là 66 triệu đồng/người tại một chi nhánh của công ty tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, mức bình quân trong 71 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 5,9 triệu đồng/người (cao hơn 400.000 đồng so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2019, mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế chi trả cho người lao động là 417,711 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng thuộc về doanh nghiệp FDI. Mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng cũng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 cho người lao động tại Quảng Trị, trong 55 doanh nghiệp báo cáo có thưởng, cao nhất là 20 triệu đồng/người tại một công ty cổ phần không có cổ phần của Nhà nước.

Duy Lợi